ÖNEMLİ DUYURU

Defterdarlığımıza ulaşan şifai duyumlardan bazı kişilerce mükelleflerimize whatsapp üzerinden mesaj gönderilerek veya telefonla aranarak firmasının veya kendisinin vergi incelenmesine sevk edildiği, ancak gerek Bakanlık nezdinde gerekse Defterdarlık nezdinde yöneticileri, Vergi Müfettişlerini, Defterdarı ve Vergi Dairesi çalışanlarını tanıdıklarını, kendi paylarının ve bu kişilerin paylarının verilmesi halinde firmalarının veya kendilerinin inceleme kapsamından çıkarılacağını, incelense dahi herhangi bir ceza yazdırmayacakları taahhüdünde bulunup ayni veya nakdi talepte bulunarak menfaat temin etmeye çalıştıkları duyumları alınmıştır.

Vatandaşlarımızın ve mükelleflerimizin bu tür mesaj ve telefonlara itibar etmemeleri ve gelen telefon ve mesajlarla ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmaları veya Defterdarlığımız birimlerine ulaşarak bilgi vermeleri hususunu,

Arz ederiz.